Geschiedenis African Care

Stichting African Care is opgericht op 12 april 1996.

Gerrit en Foekje Koerselman werkten in 1994 en 1995 als echtpaar in een discipelschap programma voor Somaliërs in Kenia. Na terugkeer in Nederland was het hun verlangen om het werk in Afrika toch te blijven doorzetten.

Gezocht werd naar een partner waarmee dit werk kon worden gedaan. Deze werd gevonden in de Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West.

De Stichting African Care kwam tot stand die zich speciaal ging richten op de vluchtelingen nood in Kenia. Via kontakten onder hen werden studenten geselecteerd die daarna opgeleid werden tot evangelist of voorganger.

In 1998 werd het werk uitgebreid naar Tanzania om daar een schoolingsproject op te zetten. Het project  verhuisde uiteindelijk weer naar Kenia. Een stevig schoolgebouw waar zowel jongens als meisjes een beroeps opleiding kunnen krijgen.

In het jaar 2000 verongelukte Gerrit Koerselman in Kenia tijdens een werkbezoek. Zijn dood verstevigde de band met Afrika nog meer. Zijn weduwe, Foekje Koerselman, nam de leiding over en samen met Jonathan Kangogo uit Kenia werd er een multifunctioneel gebouw geplaatst in het grootste vluchtelingen kamp van Afrika, Kakuma. Daarnaast werden er door vrijwilligersteams uit Nederland verschillende schoollokalen gebouwd. Ook kwam een goede samenwerking met de Reformed Church of East Africa en met Trans World Radio tot stand.

Na vele jaren van zeer actieve dienst heeft Foekje in 2013 haar taken als bestuurslid van African Care neergelegd. Haar vervangster, Emerance Nsadisa komt uit Congo en werkt als evangeliste in Nederland.

African Care raakt betrokken bij de opvang van enkele vluchtelingen in Nederland. De roep om het evangelie te verspreiden in Afrika blijft echter ongewijzigd groot.

Naast het opleiden van voorgangers en evangelisten wordt er nu ook gewerkt aan de ondersteuning van een bijbelschool in Congo.

 

GEBIM, BIJBELSCHOOL IN KINSHASA, CONGO

mobiele bijbelschooldoor Emerance Nsadisa – In de Democratische Republiek Congo een nieuw initiatief gestart met de naam GEBIM. Dat betekent: Grote Internationale Mobiele Bijbelschool. Deze school heeft zijn deuren geopend voor kandidaten die zich geroepen weten om zich te laten scholen tot zendelingen in hun eigen land. Ver afgelegen landelijke gebieden worden met het evangelie te bereikt.

De meeste gemeentes zijn in de hoofdstad Kinshasa, maar kom je buiten de hoofdstad, dan zijn er maar weinig kerken/gemeentes te vinden. Scholing is buiten gewoon belangrijk hier in Afrika. Het Woord der Waarheid staat vast. Als African Care willen wij graag investeren in deze nieuwe zendelingen die het leven kunnen betekenen voor hun land. Met dit doel willen wij ook verder in 2015.

Als christenen weten wij dat de belangrijkste opdracht die de Here Jezus gaf aan zijn kerk was, om alle volken tot zijn discipelen te maken. In Congo, waar ik vandaan kom, is de Islam erg in opkomst, vooral in de landelijke gebieden. In het oostelijke deel van het land, bij de stad Goma, is een enorme toename van de islam. Het is hier dat bemoediging en opbouw voor de christenen hard nodig is.

Door Emerance Nsadisa