Geschiedenis African Care

Stichting African Care is opgericht op 12 april 1996.

Gerrit en Foekje Koerselman werkten in 1994 en 1995 als echtpaar in een discipelschap programma voor Somaliërs in Kenia. Na terugkeer in Nederland was het hun verlangen om het werk in Afrika toch te blijven doorzetten.

Gezocht werd naar een partner waarmee dit werk kon worden gedaan. Deze werd gevonden in de Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West.

De Stichting African Care kwam tot stand die zich speciaal ging richten op de vluchtelingen nood in Kenia. Via kontakten onder hen werden studenten geselecteerd die daarna opgeleid werden tot evangelist of voorganger.

In 1998 werd het werk uitgebreid naar Tanzania om daar een schoolingsproject op te zetten. Het project  verhuisde uiteindelijk weer naar Kenia. Een stevig schoolgebouw waar zowel jongens als meisjes een beroeps opleiding kunnen krijgen.

In het jaar 2000 verongelukte Gerrit Koerselman in Kenia tijdens een werkbezoek. Zijn dood verstevigde de band met Afrika nog meer. Zijn weduwe, Foekje Koerselman, nam de leiding over en samen met Jonathan Kangogo uit Kenia werd er een multifunctioneel gebouw geplaatst in het grootste vluchtelingen kamp van Afrika, Kakuma. Daarnaast werden er door vrijwilligersteams uit Nederland verschillende schoollokalen gebouwd. Ook kwam een goede samenwerking met de Reformed Church of East Africa en met Trans World Radio tot stand.

Na vele jaren van zeer actieve dienst heeft Foekje in 2013 haar taken als bestuurslid van African Care neergelegd. Haar vervangster, Emerance Nsadisa komt uit Congo en werkt als evangeliste in Nederland.

African Care raakt betrokken bij de opvang van enkele vluchtelingen in Nederland. De roep om het evangelie te verspreiden in Afrika blijft echter ongewijzigd groot.

Naast het opleiden van voorgangers en evangelisten wordt er nu ook gewerkt aan de ondersteuning van een bijbelschool in Congo.