Doel en werkwijze

Doel

De stichting heeft ten doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, in en vanuit Afrika, door de mensen in Afrika.
De hulp vanuit Nederland is speciaal gericht op mensen uit Sudan en Somalië die voor dominee willen gaan studeren. African Care steunt deze mensen door hun opleiding aan Bijbelscholen te financieren.

[De opleidingen vinden voornamelijk plaats in Kenia, waarbij de studenten gemotiveerd worden om na hun opleiding terug te keren naar hun thuisland, om daar het Evangelie te verspreiden.]

Werkwijze

Afrikaanse christenen zijn zelf het beste in staat het Evangelie te verspreiden onder volksgenoten. African Care treedt daarom faciliterend op, oftewel, zij ondersteunt financieel bij studies in theologie aan diverse Bijbelscholen.

Incidenteel is er financieel geholpen bij de studie aan een middelbare school in Kenia.

Daarnaast steunt African Care in Tanzania een echtpaar bij een kerkplantingsproject.

Verder steunen we het werk van Trans World Radio, bij haar uitzending van de Bijbelse boodschap in het Somalisch, vanuit het kantoor in Nairobi.

In het kader van ontwikkelingshulp is er de afgelopen jaren gewerkt aan een vrouwen-educatie project in vluchtelingenkamp Kakuma (Noord-Kenia).

Het benodigde geld  wordt voornamelijk verkregen via de lezers van het African Care Infobulletin. Ook staat ons werk op het collecte rooster van enkele kerken in Nederland. Voor speciale projecten worden andere instanties aangeschreven.

In deze manier van fondswerving is African Care zich bewust van haar afhankelijkheid van God.

April 2014 zijn verschillende hiervoor genoemde projecten overgegaan naar een andere stichting. De details vindt u door hier te klikken.