ANBI

ANBI info

 1. De naam van de organisatie
  STICHTING AFRICAN CARE
  www.africancare.nl
 2. Het RSIN of fiscaal nummer
  RSIN Fiscaal Nr. ANBI 816175433
  KVK 41025376
 3. De contactgegevens
  Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek
  www.africancare.nl
  info@africancare.nl
 4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
  Dhr M.J. van der Weide
  Mw. E.  Shako
 5. Het beleidsplan
  Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer…
 6. Het beloningsbeleid
  Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk. Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Er is geen betaald personeel in dienst. Vrijwilligersvergoedingen zijn mogelijk.
 7. De doelstelling
  De stichting heeft ten doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, in en vanuit Afrika, door de mensen in Afrika. Lees meer…
 8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
 9. Een financiële verantwoording
 10. Publicatieplicht ANBI Stichting African Care
  Publicatieplicht-2021-Standaard-form-ANBI-Stichting-African-Care-rapportage-jaren-2020-2019.pdf