Geschiedenis

Stichting African Care is opgericht op 12 april 1996.
Gerrit en Foekje Koerselman hebben in 1994 en1995 in Kenia gewerkt als echtpaar in een Discipelship Centre voor Somaliërs, die nieuwsgierig waren naar het christelijk geloof. Na terugkomst in Nederland werd door hen gezocht naar een stichting of vereniging die hen wilde helpen een organisatie ten behoeve van Somalische christenen te starten. Christian Care East West (voorheen Stichting OostEuropa zending), die haar contacten in Afrika wilde uitbreiden, heeft toen toegestemd in een zuster-relatie. Vanuit Den Haag wordt sindsdien zelfstandig voor de stichting gewerkt.

Logo

Het logo van African Care is ontworpen in huize Koerselman.
Het werelddeel Afrika is volledig afgebeeld. De kleur bruin, neigend naar oranje, is afgeleid van de aardetinten in Kenia.
Het kruisteken verbeeldt de opdracht het Evangelie te verkondigen aan alle volken.