Paasboodschap 2022

Emerance Shako is geboren in Congo en verblijft al lange tijd in Nederland, waar ze actief is als Evangelist in verschillende Afrikaanse gemeenten. Ook  reist ze daarbij regelmatig naar Congo om mensen met praktisch en geestelijke hulp bij te kunnen staan. Zij spreekt op Zendingsdagen van OostEuropa Zending/Christian Care East West en is tevens al geruime tijd bestuurder voor African Care.


Pasen – Een tweede kans!
Pasen is een zeer belangrijke tijd voor elke christen, om ons als kinderen van God de genade te realiseren die ons werd geschonken door de dood en opstanding van onze Heer Jezus en dat met Hem te mogen delen door zonen en dochters van God te worden.

Pasen is een feestdag die ook de familie bij elkaar brengt en waar we de wedergeboorte vieren, een tweede kans krijgen, een periode waarin we het verleden mogen begraven om ons weer hoopvol te richten op iets beters.

De geboorte van Jezus is goed nieuws dat de hele wereld verheugt, maar Pasen is de voltooing van deze missie.
Tijdens deze periode is het belangrijk om de liefde van Christus en dit belang van zijn missie te vast te houden: Hij kwam niet om te veroordelen, maar vooral om de wereld te redden van haar zonden.
Joh. 3:17

Jezus gaf Zichzelf .. Hij nam onze zonden op Zich, Hij offerde Zichzelf op!
We zijn geroepen om ook zo te geven en onszelf op te offeren! Wat mogen we geven? Liefde, vergeving, vreugde, tijd, een schouder voor iemand die het nodig heeft, ja je inzet.

In Afrika, in Europa, komen gezinnen in gebed rond de tafel om de daad van Jezus’ Kruisoffer te herdenken.

Hij is opgestaan uit de dood , Hij leeft ! Omdat de dood niets tegen Hem kon doen, zal Hij je niet verlaten . Sta op en verheug je omdat uw en mijn Koning Jezus is opgestaan!

Namens het bestuur, medewerkers & vrijwilligers wens ik u gezegende Paasdagen toe!