Persoonlijk schrijven

Persoonlijk schrijven van Foekje Koerselman
Ook als bijlage AfricanCare Nieuwsbrief juli/augustus 2014

Van Stichting naar Stichting – Van St. African Care naar S.t Whitestone.
Velen van u weten dat ik september 2013 als bestuurslid van African Care ben afgetreden.

De weg waarlangs dat gebeurde heeft enige tijd geduurd, want het is niet gemakkelijk dingen waar je je heel lang voor hebt ingezet, te moeten loslaten.

Een bijkomend ongemak was dat de inkomsten daalden. En dat heeft er weer toe geleid dat er een soort Salomo’s oplossing moest worden gevonden.

In een eerdere mailing hebben we als bestuur aangekondigd dat een deel blijft doorgaan onder African Care n.l. de onderdelen:  kerkplanting Tanzania en steunprogramma’s ( o.a. Trans World Radio). Hiervoor kunnen de gebruikelijke banknummers worden gebruikt.

Het onderdeel Theologie Opleiding wordt overgezet naar de Stichting Whitestone in Waddinxveen.

Voor het project Whitestone is een nieuw banknummer vereist:

NL81ABNA0587633638, t.n.v. St. Whitestone, Waddinxveen; onder vermelding van project Theologie Opleiding.

Voor het lopende studiejaar 2014- 2015 is nog een bedrag nodig van € 5000,-

Persoonlijk gaat mijn hart het meeste uit naar het behoud van de opleiding tot Evangelist/Dominee. In het verleden gaven we die kans aan Somaliërs en Soedanese mensen (vaak vluchtelingen) in Kenya. We hebben daar goede, betrouwbare opleidingsinstituten gevonden.

Mijn gebed is dat het goed gaat met African Care én met Whitestone, ter meerdere glorie van God.

Gods zegen voor u allen.

In Christus verbonden,

Foekje C.Koerselman-Schuurmans
Vlaskamp 500, 2592 AN Den Haag.
Tel: 070 3835808.