De doelstelling

De stichting heeft ten doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, in en vanuit Afrika, door de mensen in Afrika.
De hulp vanuit Nederland is speciaal gericht op mensen uit Sudan en Somalië die voor dominee willen gaan studeren. African Care steunt deze mensen door hun opleiding aan Bijbelscholen te financieren.