ANBI info

1. De naam van de organisatie
STICHTING AFRICAN CARE
www.africancare.nl

2.   Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 816175433
KVK 41025376 

3. De contactgegevens
Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek
www.africancare.nl
info@africancare.nl

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Dhr M.J. van der Weide
Mw. E.  Shako 

5. Het beleidsplan
Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer…

6. Het beloningsbeleid
Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Er is geen betaald personeel in dienst. Vrijwilligersvergoedingen zijn mogelijk.

7. De doelstelling
De stichting heeft ten doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, in en vanuit Afrika, door de mensen in Afrika. Lees meer…

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

 9. Een financiële verantwoording