ANBI VEREISTEN

00Afgelopen juli 2013 heeft het verantwoordelijk ministerie laten weten dat ANBI organisaties zich per website duidelijker moeten profileren en de volgende vereisten gesteld om die op de aan de fiscus opgegeven website zichtbaar te maken:

1.      De naam van de organisatie
2.      Het RSIN of fiscaal nummer
3.      De contactgegevens
4.      Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
5.      Het beleidsplan
6.      Het beloningsbeleid
7.      De doelstelling
8.      Verslag van uitgeoefende activiteiten
9.      Een financiële verantwoording

Hier vindt u de op African Care van toepassing  zijnde  info